Table of Contents

The Heron's Nest
a haikai journal ... 


VALENTINE AWARDS

Choose your favorite haiku from the past year

Voting deadline:
Midnight,
Jan 15, 2002Home  •  Journal  •  About  •  Connections

Volume III, 2001.
Copyright © 2001. All rights reserved by the respective authors.

Index of Volume III Poets


 

How to Vote

If you wish to vote, please review all the poems (all eligible haiku are listed below). Choose up to ten of your favorite haiku and order the list according to your preferences withyour favorite haiku first. Please send the list to Christopher Herold:

  1. e-mail: christopher@theheronsnest.com
  2. conventional mail: 816 Taft Street, Port Townsend, WA 98368.

The in-hand deadline for ballots is midnight, January 15, 2001.


A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z 
A
 •  Aksnes, Odd G.:   v03_01_3 #3, v03_02_3 #6, v03_03_1 #6, v03_04_5 #5, v03_05_5 #9, v03_06_4 #9, v03_07_2 #2, v03_08_1 #7, v03_09_3 #1, v03_10_1 #2
Tonsberg, Norway

 •  Amor, Stephen:   v03_01_2 #5, v03_04_1 #4, v03_06_1 #9, v03_07_2 #1, v03_09_2 #10, v03_10_1 #5
Fremont, Ohio

 •  Anderson, Hortensia:   v03_03_4 #2
New York, New York

 •  Anderson, Kay F.:   v03_02_3 #1, v03_04_5 #9, v03_07_5 #10
Redwood Shores, California

 •  an'ya:   v03_01_5 #1, v03_02_4 #1, v03_03_5 #8, v03_05_5 #8, v03_06_2 #2, v03_07_4 #8, v03_08_2 #4, v03_09_1 #1, v03_10_2 #2
Prineville, Oregon

 •  Aoyagi, Fay:   v03_09_1 #2
San Francisco, CaliforniaB
 •  Ball, Jerry:   v03_01_4 #6, v03_03_2 #4
Seal Beach, California

 •  Barlow, John:   v03_04_4 #4, v03_07_2 #7
Liverpool, England

 •  Barnes, Gary:   v03_01_1 #9, v03_02_5 #5, v03_04_3 #2
Fredericksburg, Virginia

 •  Bell, Laura:   v03_02_1 #5
Inyokern, California

 •  Bender, Debra Woolard:   v03_01_2 #1, v03_03_3 #5, v03_04_3 #6, v03_05_5 #2, v03_09_4 #8
Orlando, Florida

 •  Beyer, Tony:   v03_01_4 #1, v03_05_5 #5, v03_06_4 #3
Mt. Eden, Auckland, New Zealand

 •  Bluger, Marianne:   v03_04_2 #10, v03_05_2 #7
Ottawa, Ontario, Canada

 •  Bowes, Harold:   v03_01_3 #1, v03_02_3 #9, v03_03_5 #1, v03_05_2 #8, v03_08_2 #7, v03_08_5 #10
Pendleton, Oregon

 •  Boyd, Darrell:   v03_03_3 #6
El Centro, California

 •  Brooks, Mark:   v03_01_2 #7, v03_02_4 #3, v03_02_4 #8, v03_03_2 #10, v03_04_2 #6, v03_05_3 #6, v03_08_4 #8, v03_09_2 #2, v03_10_4 #2
Temple, Texas

 •  Brown, Naomi:   v03_05_2 #1, v03_07_4 #3
El Paso, Texas

 •  Bryd, Darrell:   v03_10_4 #4
El Centro, California

 •  Buettner, Marjorie:   v03_01_5 #10, v03_06_4 #6, v03_08_1 #6
Minneapolis, Minnesota

 •  Burkhart, Owen:   v03_06_1 #10
Dyer, Indiana

 •  Byrd, Darrell:   v03_06_4 #10, v03_07_3 #8, v03_07_4 #7, v03_09_1 #10
El Centro, CaliforniaC
 •  Cabalona, Yvonne:   v03_01_3 #2, v03_02_4 #7, v03_03_4 #10, v03_05_4 #5, v03_06_3 #3
Modesto, California

 •  Cameron, Katie:   v03_02_3 #7, v03_03_2 #2
Olympia, Washington

 •  Campitelli, Barbara:   v03_07_5 #7
Foster City, California

 •  Conti-Entin, Carol:   v03_01_4 #7
Shaker Heights, Ohio

 •  Chang, Yu:   v03_02_2 #9, v03_02_EC #2, v03_03_1 #1, v03_04_2 #9
Schenectady, New York

 •  Chula, Margaret:   v03_01_4 #8, v03_06_2 #10, v03_09_5 #2
Portland, Oregon

 •  Cichorek, Edward:   v03_10_5 #2
Somerset, New Jersey

 •  Clausen, Tom:   v03_03_1 #5, v03_09_5 #8
Ithaca, New York

 •  Clement, Rosa:   v03_09_3 #9, v03_10_3 #9
Manaus, Brazil

 •  Cobb, Kathy Lippard:   v03_01_1 #5, v03_02_5 #10, v03_03_2 #5, v03_04_4 #2, v03_05_1 #2, v03_06_5 #10, v03_07_5 #3, v03_09_1 #5
Bradenton, Florida

 •  Colón, Carlos:   v03_01_2 #2
Shreveport, Louisiana

 •  Coman, Sonia Christina:   v03_09_1 #9
Constanta, Romania

 •  Compton, Ellen:   v03_04_4 #9
District of Columbia

 •  conneally, paul:   v03_05_5 #4
Loughborough, Leicestershire, England

 •  Cox, Gillena:   v03_08_1 #4
Port of Spain, Trinidad

 •  Crook, Celia:   v03_06_3 #8, v03_07_3 #10, v03_08_2 #9, v03_09_3 #6, v03_10_3 #7
Bloxham, Oxfordshire, England

 •  Crook, John:   v03_01_5 #6, v03_02_4 #10, v03_03_EC #1, v03_05_EC #3
Bloxham, Oxfordshire, England

 •  Cullen, William, Jr.:   v03_01_2 #3, v03_02_4 #6, v03_07_1 #4, v03_08_1 #10, v03_10_2 #9
Brooklyn, New YorkD
 •  Day, Cherie Hunter:   v03_05_4 #9, v03_06_4 #2, v03_08_4 #9
San Diego, California

 •  Diordievic, Jasminka Nadaskic:   v03_03_5 #9, v03_10_5 #5
Smederevo, Yugoslavia

 •  Doderovic, Zoran:   v03_10_1 #9
Novi Sad, Yugoslavia

 •  Dolphy, Steve:   v03_09_4 #1
Eastleigh, Hampshire, England

 •  Donleycott, Connie:   v03_04_3 #3, v03_05_5 #10, v03_06_EC #1, v03_07_1 #5, v03_07_3 #3, v03_08_3 #5, v03_10_2 #6
Bremerton, Washington

 •  Doughty, Del:   v03_06_4 #8
Huntington, Indiana

 •  Dragovic', Ljubomir:   v03_09_4 #6
Banja Luka, Bosnia & Hertzegovina

 •  Dunlap, Hank:   v03_04_1 #5, v03_06_2 #4
Prescott, ArizonaE
 •  Eden, Jeffrey:   v03_09_5 #9
Owings Mills, Maryland

 •  Edwards, Cathy:   v03_07_3 #6
Port Townsend, Washington

 •  Ellwood, Edith:   v03_09_1 #4
Bushkill, Pennsylvania

 •  Engleman, Stephen:   v03_07_1 #9, v03_08_3 #8, v03_10_3 #1
Ithaca, New YorkF
 •  Fleitas, Carlos:   v03_06_3 #5
Montevideo, Uruguay

 •  Forrester, Stanford:   v03_02_5 #6, v03_06_3 #10
Weathersfield, Connecticut

 •  Frampton, Alice:   v03_04_2 #3, v03_05_4 #3, v03_07_5 #8, v03_08_1 #1, v03_09_2 #1, v03_10_1 #7
Delta, British Columbia, CanadaG
 •  George, Barry:   v03_01_4 #5, v03_03_4 #8, v03_06_1 #3 v03_07_3 #9
Philadelphia, Pennsylvania

 •  Getty, Susannah:   v03_02_4 #4
Lexington, Kentucky

 •  Gierat, Brian:   v03_05_2 #4, v03_06_5 #8, v03_07_3 #2
Chicago, Illinois

 •  Giovanni, Malito:   v03_10_2 #1
Cork, Ireland

 •  gop:   v03_01_4 #2, v03_02_1 #10
Bangkok, Thailand

 •  Gordon, Merry:   v03_07_1 #2
Glendale, Arizona

 •  Gorman, LeRoy:   v03_06_5 #5, v03_09_3 #7
Napanee, Ontario, Canada

 •  Greenwell, Penelope:   v03_01_2 #10, v03_08_EC #3, v03_10_3 #2
Lexington, Kentucky

 •  Grimnes, Kay:   v03_04_2 #8, v03_08_5 #8, v03_10_2 #8, v03_10_4 #9
Alma, Michigan

 •  Gurga, Lee:   v03_02_5 #9
Lincoln, IllinoisH
 •  Hadman, Ty:   v03_01_3 #9, v03_03_3 #4
Puerto Eten, Peru

 •  Hall, Carolyn:   v03_01_1 #7, v03_02_1 #4, v03_03_5 #2, v03_04_1 #9, v03_05_1 #9, v03_06_3 #7, v03_07_1 #3, v03_08_2 #2, v03_09_1 #7, v03_10_5 #4, v03_10_EC #3
San Francisco, California

 •  Hardenbrook, Yvonne:   v03_01_1 #2, v03_06_2 #5, v03_07_3 #5, v03_10_3 #5
Columbus, Ohio

 •  Hermann, Evelyn:   v03_05_2 #6, v03_06_2 #9
San Anselmo, California

 •  Homan, Anne:   v03_08_2 #5
Livermore, California

 •  Hotham, Gary:   v03_01_4 #10, Quadrant, October 2000 (Australia) v03_04_2 #4, v03_05_4 #4, v03_07_4 #2, v03_09_2 #7, v03_10_3 #4, v03_10_5 #7
Laurel, Maryland

 •  Howard, Elizabeth:   v03_03_4 #3, v03_04_3 #10, v03_05_5 #6, v03_06_2 #6, v03_07_2 #6
Crossville, Tennessee

 •  Hussenbux, L. M.:   v03_03_2 #1, v03_04_1 #6
Ainsdale, Lancashire, EnglandI


J
 •  Jaeger, Winifred:   v03_03_1 #10
Kirkland, Washington

 •  jason murray:   v03_02_1 #2
Edmonton, Alberta, Canada

 •  Johnson, Randal:   v03_04_4 #6
Olympia, Washington

 •  Jorgensen, Jeanne:   v03_02_5 #8, v03_05_5 #7
Edmonton, Alberta, Canada

 •  Judge, Jerry:   v03_01_1 #8
Cincinnati, OhioK
 •  Kacian, Jim:   v03_01_5 #9, v03_02_1 #7, v03_05_5 #1, v03_06_2 #7, v03_07_1 #1, v03_08_5 #3
Winchester, Virginia

 •  Kaplan, Betty:   v03_01_1 #10, v03_03_1 #3
Aventura, Florida

 •  Karkow, Kirsty:   v03_04_4 #7, v03_05_4 #7, v03_06_1 #2, v03_09_5 #1, v03_10_1 #3
Waldoboro, Maine

 •  Kasson, Doris:   v03_01_1 #6, v03_03_5 #4
Belleaire Bluffs, Florida

 •  Keener, Earl:   v03_02_1 #9, v03_03_1 #8, v03_04_3 #7
Bethany, West Virginia

 •  Kelly, Patrick:   v03_04_5 #3
New York, New York

 •  Kennedy, Bruce:   v03_01_1 #3, v03_02_1 #8, v03_04_5 #2, v03_05_2 #9, v03_06_5 #9, v03_07_1 #7, v03_08_1 #8
Brooklyn, New York

 •  Kennedy, Seneca:   v03_08_3 #10
Nassau, New York & Rensselaer, New York

 •  Kent, Susan J.:   v03_04_2 #2
Holly Springs, North Carolina

 •  Ketchek, Michael:   v03_02_2 #3, v03_06_4 #4, v03_07_2 #10
Rochester, New York

 •  Khalsa, Noor Singh:   v03_04_3 #8, v03_08_2 #8
Los Alamos, New Mexico

 •  Kimmel, Larry:   v03_03_5 #10, v03_05_1 #3, v03_07_5 #2
Colrain, Massachusetts

 •  Klontz, Joann:   v03_01_1 #4, v03_02_2 #2, v03_03_2 #7, v03_04_2 #7, v03_06_4 #1, v03_08_3 #3, v03_08_5 #1, v03_09_2 #6
Swedesboro, New JerseyL
 •  Laliberte-Carey, Lori:   v03_05_2 #2, v03_06_2 #8, v03_07_1 #6, v03_09_4 #10. v03_10_3 #6
Tucker, Georgia

 •  Lanksa, Donald J.:   v03_10_5 #1
Keflavik, Iceland

 •  Laster, Patricia:   v03_02_5 #7, v03_07_5 #6
Arkadelphia, Arkansas

 •  Leong, J. B.:   v03_10_2 #5
Singapore

 •  Lifshitz, Leatrice:   v03_01_5 #7, v03_09_3 #4, v03_10_5 #6
Pomona, New York

 •  Lily, Rebecca:   v03_09_3 #5
Port Republic, Virginia

 •  Lippy, Burnell:   v03_08_2 #1
Mt. Tremper, New York

 •  Lively, Carmel:   v03_06_1 #8, v03_08_1 #5
Burlington, Iowa

 •  Lyles, Peggy:   v03_01_EC #2, v03_02_1 #1, v03_02_5 #4, v03_03_3 #7, v03_04_1 #8, v03_05_4 #8, v03_06_3 #1, v03_07_4 #5, v03_08_1 #2, v03_08_4 #3, v03_09_2 #3, v03_09_2 #5, v03_10_1 #1, v03_10_EC #1
Tucker, Georgia

 •  Lyulkin, Elizabeth:   v03_08_3 #4
Kew Gardens, New YorkM
 •  m., paul:   v03_01_3 #7, v03_01_EC #1, v03_02_2 #6, v03_03_2 #9, v03_04_3 #9, v03_05_EC #2, v03_06_2 #3, v03_07_3 #1, v03_08_1 #3, v03_09_4 #3, v03_09_EC #2, v03_10_4 #1
San Francisco, California

 •  MacMathuna, Sean:   v03_05_3 #4
Dublin, Ireland

 •  MacQueen, Kate:   v03_02_2 #4, v03_03_3 #3, v03_08_2 #6
Decatur, Georgia

 •  Major, Robert:   v03_01_2 #4, v03_04_2 #5, v03_06_1 #6, v03_07_1 #8
Poulsbo, Washington

 •  Markowsky, Ed:   v03_09_3 #10
Auburn Hills, Missouri

 •  McClintock, Michael:   v03_02_4 #2, v03_05_1 #8, v03_06_5 #6, v03_07_5 #9, v03_10_1 #6
South Pasadena, California

 •  McClure, Mary Lee:   v03_01_3 #4, v03_02_1 #3, v03_03_1 #2
Kokomo, Indiana

 •  McCullough, Dan:   v03_10_2 #10
Somerville, Massachusetts

 •  Meer, Mary Fran:   v03_06_3 #2
Bellevue, Washington

 •  Meester, Connie:   v03_09_5 #5
Dubuque, Iowa

 •  Mena, Paul David:   v03_04_EC #1, v03_08_4 #4, v03_10_4 #7, v03_10_4 #8
Cochituate, Massachusetts

 •  Mihajlovic, Bogoljub T.:   v03_02_2 #10, v03_03_1 #7
Nis, Yugoslavia

 •  Mill, Sue:   v03_07_4 #6
Mansfield, Queensland, Australia

 •  Miller, Sabine:   v03_08_1 #9
Lagunitas, California

 •  Miners, Benjamin:   v03_08_3 #2
Oxfordshire, England

 •  Miyashita, Emiko:   v03_09_2 #8, v03_09_5 #4, v03_10_1 #4
Kawasaki, Japan

 •  Moore, Lenard D.:   v03_01_2 #8, v03_02_4 #9, v03_03_4 #9, v03_04_5 #4, v03_05_4 #10, v03_06_EC #2, v03_07_2 #3, v03_09_EC #1, v03_10_1 #10
Raleigh, North Carolina

 •  Morden, Matt:   v03_01_1 #1, v03_02_4 #5, v03_03_EC #3, v03_04_4 #8, v03_05_2 #10, v03_06_5 #2, v03_08_4 #1, v03_09_3 #2, v03_10_1 #8
Hermon, Wales

 •  Moreau, June:   v03_06_2 #1, v03_08_4 #5
Lexington, Massachusetts

 •  Morris, Salena:   v03_04_4 #1, v03_05_3 #10, v03_06_1 #7, v03_07_5 #1
Houston, TexasN
 •  naia:   v03_02_5 #3, v03_07_EC #1, v03_08_2 #10, v03_09_5 #3, v03_09_5 #10, v03_10_4 #10
Fallbrook, California

 •  Ness, Pamela Miller:   v03_05_4 #6, v03_08_5 #4, v03_09_3 #3
New York, New York

 •  Noyes, H. F.:   v03_03_4 #4, v03_04_5 #8, v03_05_1 #6, v03_07_3 #4, v03_10_5 #8
Politia, Attikis, GreeceO
 •  O'Dell, Carol:   v03_03_5 #5, v03_04_1 #2
Port Townsend, Washington

 •  Olson, Marian:   v03_10_5 #10
Santa Fe, New Mexico

 •  Ower, John:   v03_05_3 #8, v03_07_3 #7, v03_07_5 #5
Athens, GeorgiaP
 •  Patchel, Christopher:   v03_01_5 #4, v03_03_2 #6, v03_04_5 #6, v03_05_2 #3, v03_08_5 #6, v03_09_4 #9, v03_10_2 #3
Chicago, Illinois

 •  Peruzzi, Brett:   v03_03_EC #2
Framingham, Massachusetts

 •  Porad, Francine:   v03_02_2 #5, v03_02_3 #2, v03_10_5 #3
Mercer Island, Washington

 •  Purington, Carol:   v03_07_EC #2
Colrain, MassachusettsQ


R
 •  Raisfeld, Carol:   v03_04_5 #10, v03_06_3 #6
Atlantic Beach, New York

 •  Ramesh, K.:   v03_03_3 #1, v03_04_4 #5, v03_08_2 #3
Adyar, Chennai, India

 •  Ramsey, William:   v03_08_5 #7
Florence, South Carolina

 •  Ristic, Dragan J.:   v03_08_4 #2
Nis, Yugoslavia

 •  Robeck, Linda:   v03_04_3 #5, v03_07_5 #4, v03_09_2 #9, v03_09_EC #3
Amesbury, Massachusetts

 •  Rohrig, Carolyne:   v03_01_5 #3, v03_02_3 #5
Fremont, California

 •  Romano, Emily:   v03_02_1 #6, v03_05_3 #3, v03_06_4 #5, v03_08_4 #10
Boonton, New Jersey

 •  Rosenstock, Gabriel:   v03_01_5 #5, v03_03_1 #9
Geann na gCaograch, Co Atha Cliath, Ireland

 •  Ross, Bruce:   v03_01_4 #4, v03_02_3 #8, v03_03_4 #5, v03_04_4 #3, v03_07_2 #5, v03_08_3 #1, v03_09_4 #2
Red Deer, Alberta, Canada

 •  Rotella, Alexis:   v03_01_5 #2
Arnold, MarylandS
 •  Schwader, Ann K.:   v03_10_2 #4
Westminster, Colorado

 •  Shimizu, Kuniharu:   v03_09_2 #4
Tenri, Japan

 •  Simpson, Sandra:   v03_07_EC #3
Tauranga, New Zealand

 •  Smith, Nancy Stewart:   v03_09_1 #3, v03_10_5 #9
Athens, Georgia

 •  St Jacques, Elizabeth:   v03_01_4 #3, v03_05_1 #10, v03_09_1 #6, v03_09_4 #5
Sault Ste. Marie, Ontario, Canada

 •  Steel, Lynne:   v03_10_4 #6
Hillsboro Beach, Florida

 •  Sterba, Carmen:   v03_06_5 #4, v03_07_4 #10, v03_08_3 #7
Kamakura, Japan

 •  Stevenson, John:   v03_01_3 #6, v03_02_3 #10, v03_03_3 #9, v03_05_3 #7, v03_07_1 #10, v03_08_4 #6, v03_09_4 #4, v03_10_4 #3
Nassau, New York

 •  Steyn, Maria:   v03_01_5 #8, v03_02_2 #8, v03_03_5 #3, v03_04_EC #2, v03_05_3 #1, v03_07_4 #1, v03_08_3 #9, v03_10_3 #10
Johannesburg, South Africa

 •  Stoller, Neca:   v03_03_5 #7
Columbus, GeorgiaT
 •  Tambour, Anna:   v03_03_2 #3, v03_04_1 #7, v03_05_EC #1, v03_06_3 #4, v03_07_4 #9, v03_08_5 #2
Nowra, New South Wales, Australia

 •  Tann, Hilary:   v03_08_4 #7
Rexford, New York

 •  Tarquinio, Rick:   v03_02_5 #2, v03_03_3 #8, v03_04_EC #3, v03_06_5 #3
Woodruff, New Jersey

 •  Tebo, Cindy:   v03_04_2 #1, v03_05_4 #1, v03_06_EC #3, v03_10_4 #5
Catawissa, Missouri

 •  Thomas, Carolyn:   v03_03_3 #10, v03_06_1 #4
Cathedral City, California

 •  Thurston, Doris:   v03_03_5 #6, v03_04_3 #1
Port Townsend, Washington

 •  Tosic, Ljubinka:   v03_01_2 #6, v03_02_2 #1
Uzice, Serbia, Yugoslavia

 •  tripi, vince:   v03_04_1 #1
Novato, California

 •  Trumbull, Charles:   v03_01_2 #9, v03_08_EC #2
Evanston, Illinois

 •  Turner, MaryJane:   v03_02_3 #4, v03_03_3 #2, v03_05_3 #2
Tucson, ArizonaU


V
 •  Vayman, Zinovy:   v03_05_1 #5, v03_10_2 #7
Moscow, Russia

 •  Vazic, Sasa:   v03_04_5 #1
Beograd, Yugoslavia

 •  Vest, Martin:   v03_03_2 #8, v03_05_4 #2
Pocatello, Idaho

 •  Vilén, Florence:   v03_05_1 #4, v03_06_5 #1
Saltsjš-Boo, SwedenW
 •  Wakan, Naomi:   v03_07_2 #8
Gabriola Island, British Columbia, Canada

 •  Wicker, Nina:   v03_01_3 #5, v03_03_4 #1
Sanford, North Carolina

 •  William Cullen Jr.:   v03_04_3 #4, v03_05_1 #1
Brooklyn, New York

 •  Williams, Alison:   v03_02_5 #1, v03_05_3 #9, v03_09_4 #7, v03_09_5 #6
South Hampton, Hampshire, England

 •  Williams, Paul O.:   v03_01_3 #8
Belmont, California

 •  Williams, Peter:   v03_02_2 #7, v03_03_1 #4, v03_04_5 #7, v03_05_3 #5, v03_06_1 #5, v03_08_3 #6, v03_08_EC #1, v03_10_3 #3
Watford, Hertfordshire, England

 •  Wilson, Billie:   v03_02_3 #3, v03_04_1 #3, v03_05_1 #7, v03_06_1 #1, v03_07_2 #4
Juneau, Alaska

 •  Wilson, Jane:   v03_08_5 #9
Richmond, Virginia

 •  Windsor, Sheila:   v03_01_4 #9, v03_06_5 #7
Stourport on Severn, Worcester, England

 •  Wisdom, John W.:   v03_01_EC #3, v03_02_EC #1, v03_03_4 #7, v03_04_1 #10, v03_05_5 #3, v03_07_4 #4, v03_08_5 #5
Sarasota, FloridaX


Y
 •  Yarrow, Ruth:   v03_06_4 #7
Seattle, Washington

Z


 •  Zackowitz, Cindy:   v03_01_3 #10, v03_02_EC #3, v03_03_4 #6, v03_04_4 #10, v03_05_2 #5, v03_06_3 #9, v03_07_2 #9, v03_09_1 #8, v03_09_3 #8, v03_10_3 #8, v03_10_EC #2
Anchorage, Alaska

 
 

Top